2. Programmahoogtepunten

10 Studiegebieden

(1) Himalaya Yoga Meditatie Traditie

(2) Yoga Sadhana

(3) HathaYoga & Geïntegreerde Beoefening

(4) Ademhaling & Pranayama

(5) Ontspanning & Meditatie

(6) Yoga-anatomie & -fysiologie

(7) Holistische Gezondheid & Biofeedback

(8) Yogapsychologie,

(9) Yogafilosofie,

(10)Lesmethodologie.

Het studieprogramma is recursief: ‘Onderwerpen’ komen telkens terug, iedere keer met uitbreiding en verdere verdieping. Het is allesomvattend en integraal.

De grondslag van de Himalaya Traditie

 • de erfopvolging van Rishis en leraren
 • de rol van de leraar in de Himalaya Traditie

Sadhana

 • de zelftransformatie die de aanstaande yogadocent doormaakt, mede als gevolg van een intensieve, begeleide Sadhana.
 • de vijf "steunpilaren" van Sadhana (Five Pillars of Sadhana)
 • de innerlijke spirituele beoefening
 • de invloed van Oosterse spiritualiteit op het Westen
 • spirituele integratie: het hoogste levensdoel

Asana / subtiele Hatha Yoga

 • asana als meditatie
 • Joints&Glands-oefeningen
 • reiniging, anatomie en fysiologie
 • bewustwording van het subtiele lichaam

Pranayama

 • de subtiele eigenschappen van de ademhaling, het samenvoegende principe tussen lichaam en geest, tussen het grove en subtiele lichaam
 • de onderliggende principes van pranayama in Patanjali’s Yoga Sutras evenals mudras en bandhas

Meditatie

 • verschillende meditatiesystemen
 • mantrawetenschap
 • concentratie op chakras
 • het zuiveren van de persoonlijkheid
 • de vijf koshas
 • geavanceerde ontspanningstechnieken
 • yoga nidra

Yoga-anatomie en -fysiologie

 • Het belang van de anatomie, fysiologie en biomechanica van het skelet- en spierstelsel, het ademhalingssysteem en andere lichaamssystemen in relatie tot de energie - prana - component van de Joints&Glands oefeningen en de asanas.

Holistische Gezondheid & Biofeedback

 • bewustwording van gewoontepatronen
 • het effect van meditatie op je welbevinden
 • het bijhouden van een journaal
 • overgang naar een evenwichtige levensstijl
 • gebruik en toepassing van moderne wetenschappelijke technieken zoals biofeedback en hartcoherentietraining (HeartMath) voor het meten, respectievelijk tot stand brengen van de ermee samengaande gesteldheid van lichaam, geest en bewustzijn.

Psychologie

 • Oosterse en Westerse benadering en interpretatie van mind en persoonlijkheid
 • zuivering van emoties
 • karma en reïncarnatie
 • yogafilosofie in het dagelijkse leven
 • het ontdekken en toepassen in je leven van ‘yoga-als-therapie’

Filosofie

 • Patanjali’s Yoga Sutras
 • de filosofie van Hatha Yoga en Raja Yoga
 • de Bhagavad Gita; de belangrijkste Upanishaden
 • andere filosofische systemen van India
 • vergelijking van Oosterse en Westerse filosofie
 • de invloed van Yogafilosofie op Westerse filosofie, in het bijzonder in de Klassieke en Hellenistische periode
 • het ontwikkelen van een persoonlijke levensfilosofie

Onderwijsmethodiek & Lespraktijk

 • In de Himalaya Traditie is het vooral de eigen ervaring die je kwalificeert om les te geven.
 • De lespraktijk loopt door alle fasen heen: je leert die vaardigheden en inzichten over te brengen die je op enig moment beheerst en al ervaren hebt.
 • Het ‘leren lesgeven’ is een integraal onderdeel van het hele programma: je werkt voortdurend - middels opdrachten - aan het ontwikkelen en verfijnen van je didactische vaardigheden, die in de Himalaya Traditie heel specifiek zijn.
 • Al na afsluiting van het eerste niveau ben je in staat yogalessen te plannen en te geven aan groepen.