2. Programma hoogtepunten

10 Studiegebieden

(1) Himalaya Yoga Meditatie Traditie

(2) Yoga Sadhana

(3) HathaYoga & Geïntegreerde Beoefening

(4) Ademhaling & Pranayama

(5) Ontspanning & Meditatie

(6) Yoga-anatomie & -fysiologie

(7) Holistische Gezondheid & Biofeedback

(8) Yogapsychologie,

(9) Yogafilosofie,

(10)Lesmethodologie.

Het studieprogramma is recursief, onderwerpen komen telkens terug, iedere keer met uitbreiding en verdere verdieping. Het is allesomvattend en integraal.

De grondslag van de Himalaya Traditie
 • De erfopvolging van Rishis en leraren
 • De rol van de leraar in de Himalaya Traditie
Sadhana
 • De zelftransformatie die de aanstaande yogadocent doormaakt, mede als gevolg van een intensieve, begeleide Sadhana.
 • De vijf “steunpilaren” van Sadhana (Five Pillars of Sadhana)
 • De innerlijke spirituele beoefening
 • De invloed van Oosterse spiritualiteit op het Westen
 • Spirituele integratie: het hoogste levensdoel
Asana / subtiele Hatha Yoga
 • Asana als meditatie
 • Joints&Glands-oefeningen
 • Reiniging, anatomie en fysiologie
 • Bewustwording van het subtiele lichaam
Pranayama
 • De subtiele eigenschappen van de ademhaling, het samenvoegende principe tussen lichaam en geest, tussen het grove en subtiele lichaam
 • De onderliggende principes van pranayama in Patanjali’s Yoga Sutras evenals mudras en bandhas
Meditatie
 • Verschillende meditatiesystemen
 • Mantrawetenschap
 • Concentratie op Chakras
 • Het zuiveren van de persoonlijkheid
 • De vijf koshas
 • Geavanceerde ontspanningstechnieken
 • Yoga nidra
Yoga-anatomie en -fysiologie
 • Het belang van de anatomie, fysiologie en biomechanica van het skelet- en spierstelsel, het ademhalingssysteem en andere lichaamssystemen in relatie tot de energie – prana – component van de Joints&Glands oefeningen en de asanas.
Holistische Gezondheid & Biofeedback
 • Bewustwording van gewoontepatronen
 • Het effect van meditatie op je welbevinden
 • Het bijhouden van een journaal
 • Overgang naar een evenwichtige levensstijl
 • Gebruik en toepassing van moderne wetenschappelijke technieken zoals biofeedback en hartcoherentietraining (HeartMath) voor het meten, respectievelijk tot stand brengen van de ermee samengaande gesteldheid van lichaam, geest en bewustzijn.
Psychologie
 • Oosterse en Westerse benadering en interpretatie van mind en persoonlijkheid
 • Zuivering van emoties
 • Karma en reïncarnatie
 • Yogafilosofie in het dagelijkse leven
 • Het ontdekken en toepassen in je leven van ‘yoga-als-therapie’
Filosofie
 • Patanjali’s Yoga Sutras
 • De filosofie van Hatha Yoga en Raja Yoga
 • De Bhagavad Gita; de belangrijkste Upanishaden
 • Andere filosofische systemen van India
 • Vergelijking van Oosterse en Westerse filosofie
 • De invloed van Yogafilosofie op Westerse filosofie, in het bijzonder in de Klassieke en Hellenistische periode
 • Het ontwikkelen van een persoonlijke levensfilosofie
Onderwijsmethodiek & Lespraktijk
 • In de Himalaya Traditie is het vooral de eigen ervaring die je kwalificeert om les te geven.
 • De lespraktijk loopt door alle fasen heen: je leert die vaardigheden en inzichten over te brengen die je op enig moment beheerst en al ervaren hebt.
 • Het ‘leren lesgeven’ is een integraal onderdeel van het hele programma: je werkt voortdurend – middels opdrachten – aan het ontwikkelen en verfijnen van je didactische vaardigheden, die in de Himalaya Traditie heel specifiek zijn.
 • Al na afsluiting van het eerste niveau ben je in staat yogalessen te plannen en te geven aan groepen.