Stichting Himalaya Yoga Nederland

De stichting is in 2011 opgericht om de kennis van yoga mediatie zoals deze is overgeleverd in de authentieke 5000 jaar oude Himalaya Yoga Meditatie Traditie te onderwijzen en beschikbaar te maken in het Nederlandse taalgebied. Daartoe verzorgt de stichting opleidingen en cursussen voor hen die zich willen bekwamen en verdiepen in de yogabeoefening en de yogawetenschap, en/of opgeleid willen worden tot yogadocent in de Himalaya Yoga Meditatie Traditie.

Bestuur stichting

Hans Gerritsen  (voorzitter)
Louella van Bakel  (secretaris)
Erik Popping  (penningmeester en juridisch adviseur)
Komal Bisseswar (bestuurslid en adviseur Himalaya Traditie)

Opleiding tot Yogadocent in de Himalaya Yoga Meditatie Traditie (HYT-TTP NL)

Deze yogadocentenopleiding is…

De docentenopleiding is:

geworteld in een authentiekeAuthentiekDe opleiding is geworteld in en verbonden met de Himalaya Yoga Meditatie Traditie, een ononderbroken spirituele traditie van Raja Yoga, waarin kennis, ervaring en beoefening van Meester op leerling -later weer Meester - wordt overgedragen. Deze overdracht vindt plaats tot op de dag van vandaag; de huidige meester en spiritueel leider is Swami Veda Bharati. Zo is de Himalaya Traditie een levende traditie: de kennis en ervaring van de Himalaya Traditie hebben de tands des tijds doorstaan, waarmee zij haar waarde bewijst. 5000 jaar oude meditatieve traditieMeditatieve traditietraditie waarin de opleiding staat leert en laat zien dat de meditatie niet slechts een enkel einddoel is. Meditatie is onderliggend in iedere stap op de af te leggen weg, in ieder stadium van de beoefening van de sadhana. De beoefening zelf is "meditatie". Zo is de yoga van deze traditie - en van deze opleiding - in essentie meditatie en samadhi..
De yoga van deze traditie is alomvattendAlomvattendDe yoga van deze opleiding mag alomvattend heten omdat zij alle terreinen, alle elementen en alle aspecten van het "leven" beslaat, zowel het innerlijk leven als het uiterlijk leven -de wereld, het heelal, de cosmos, het allesomvattende bewustzijn. De kennis van de yogi’s, de yogafilosofie en -psychologie, verschaffen inzichten waaraan de moderne westerse wetenschap nog nauwelijks is toegekomen. en compleetCompleetDe opleiding kan compleet genoemd worden in de zin dat de Himalaya Traditie waarin zij geworteld isop deze een aantal aantal elementen combineert waaronder de wijsheid van Patanjalis Yoga Sutras als Raja Yoga en specifieke mondeling overgeleverde instructies en ervaringen.In de Traditie vormen deze elementen een geïntegreerd geheel. Zowel de hoofdgedachte als de beoefening van alle bekende meditatiesystemen maken er deel van uit en zijn grotendeels ook ontstaan uit deze traditie. De volgende yogavormen zijn in de Raja Yoga en de Himalaya Traditie terug te vinden: Hatha Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga, Vinyassa Yoga, Laya Yoga, Nada Yoga, Mantra Yoga, Mindfulness Yoga, etcetera. Juist de geïntegreerde toepassing van deze yogavormen en technieken is onderdeel van het opleidingsprogramma. Op deze manier kan men als allround yoga meditatie docent leren functioneren., methodisch en systematischMethodisch & systematischDe opleiding bestaat uit een methodische benadering die de student op systematische wijze door een persoonlijk transformatie proces voert. Hiervoor worden toegesneden en zorgvuldig uitgezochte materialen en oefeningen gebruikt in een concentrisch, recursief programma. Dit zorgt ervoor dat naast het aanbieden van nieuwe stof ook telkens wordt terug gegrepen op bestaande kennis en ervaring, die vervolgens worden uitgebreid en verdiept. Zo wordt de hele ontwikkelingsroute stap voor stap doorlopen. Daardoor ontstaat er een uitgebreide en degelijke kennis en ervaring van alle terreinen van het leven..
Het gaat om integratie wetenschap en yogaIntegratie wetenschap en yogaYoga is een duizenden jaren oude ervaringswetenschap. De oude Yogi die alleen zichzelf als laboratorium konden gebruiken, richten hun blik naar binnen, experimenteerden en deden zo een schat aan kennis en ervaring op over lichaam, geest en bewustzijn. De waarheid en waarde van hetgeen de yogi ontdekten worden steeds meer erkend door de huidige wetenschappen, met name de natuurwetenschappen en de medische wetenschappen. Oost en West komen steeds vaker tot dezelfde conclusies: slechts de bewoordingen in zijn verschillend. Ook blijkt uit westers wetenschappelijk onderzoek in toenemende mate hoe waardevol yoga meditatie is voor de mens. Uit deze ontmoeting van yoga en westerse wetenschap komen vele nieuwe inzichten en bijvoorbeeld nieuwe behandelingsmethoden voort, waaraan ook in de yogadocentenopleiding aandacht besteed wordt..
Deze yogadocentenopleiding is ervaringsgerichtErvaringsgerichtErvaringsgericht Yoga is, zoals gezegd, een ervaringswetenschap. De persoonlijke ervaring in yoga en meditatie vormen de basis voor de eigen ontwikkeling en lespraktijk. De beoefening wordt ondersteund door Yogafilosofie en Yogapsychologie zodat er een steeds verdergaande verdieping plaats vindt. Wanneer de beginselen van yoga in het dagelijks en werkend leven worden toegepast zal dit een positief effect hebben op ieders geestelijke en lichamelijke gezondheid, een duurzaam leefmilieu en de hele gemeenschap.
When people talk about yoga science,they often think it has something to do with the physical body only. Yoga is a science that deals with the body, breath, mind, soul and ultimately the universe itself. It is both practical and theoritical.
--Swami Rama of the Himalayas--
.

Senior teachers over de opleiding:

Swami Veda BharatiSwami Ritavan BharatiDr. Stoma Parker, Swami Tat Sat en Pt Ashutosh Sharma