Yoga Meditatie

De traditie waarin de opleiding staat leert en laat zien dat meditatie niet slechts een einddoel is. Meditatie is onderliggend in iedere stap op de af te leggen weg, in ieder stadium van de beoefening, van de sadhana. De beoefening zelf is ‘meditatie’. Zo is de yoga van deze traditie – en van deze opleiding – in essentie meditatie en samadhi.

Maar wat is meditatie eigenlijk?

Vooral in het ‘moderne’ westen wordt meditatie vaak verkeerd begrepen. Men meent dat het gaat om denken, of contemplatie; of men gebruikt het woord in de zin van dagdromen of fantaseren. In Nederland wordt meditatie veelal gezien als een ‘overweging’ of ‘overdenking’, een soort preek: “De pastor hield een korte meditatie over de zin van het leven.” Toch kende ook de westerse christelijke cultuur, toen religie meer esoterisch dan exoterisch was, de betekenis van meditatie zoals die nu nog te vinden is in de yogatraditie.

Meditatie is een bepaalde techniek om de geest, de mind, geheel tot rust te brengen om zo een bewustzijnsstaat te bereiken die volkomen anders is dan de waak-staat, dan ‘wakker zijn’. De mind slaapt niet, maar is alert. In onze cultuur zijn wij getraind en opgevoed om te kunnen overleven en functioneren in de maatschappij; we zijn geheel gefocussed op de uiterlijke wereld. Dit maakt ons afhankelijk; we zijn onbekend met onze innerlijke wereld, we kennen onszelf niet.

Yoga reikt ons de instrumenten aan om de mind te ontspannen en de focus naar binnen te richten, om zo onafhankelijk en vrij te worden.

Deze paar woorden over meditatie zijn het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Niet alles kan tijdens de opleiding onthuld en ontdekt worden, maar wel heel veel.