Opleiding tot Yogadocent in de Himalaya Yoga Meditatie Traditie 

HYT-TTP NL

De opleiding in het kort

De structuur van de opleiding zorgt voor een zeer natuurlijke en ‘gemakkelijke’ weg naar het doel. De weg wordt afgelegd in drie ‘stappen’; er zijn drie te onderscheiden niveaus.
Al na het eerste niveau (1,5 – 2 jaar) ben je een gekwalifieerd yogadocent en kun je lesgeven volgens de principes van de Himalaya Traditie.
Na vier jaar ben je volwaardig Yogadocent in de Himalaya Yoga Meditatie Traditie.
De opleiding kent 10 studiegebieden , die altijd integraal aan de orde komen.

(1) Himalaya Yoga Meditatie Traditie
(2) Yoga Sadhana
(3) HathaYoga & Geïntegreerde Beoefening
(4) Ademhaling & Pranayama
(5) Ontspanning & Meditatie
(6) Yoga-anatomie & -fysiologie
(7) Holistische Gezondheid & Biofeedback
(8) Yogapsychologie,
(9) Yogafilosofie,
(10)Lesmethodologie.

Ieder jaar …

*Ca. 400 contact- en studie-uren
*Een syllabus/studiehandleiding, met daarin het studieprogramma, opdrachten, thuismateriaal, etc.
*Een maandelijkse lesdag(altijd op zaterdag), geleid door,voornamelijk, de vaste docenten.
*Twee weekend-workshops(zaterdag en zondag), geleid door de vaste docenten of een senior teacher van de Himalaya Traditie.
*Twee tot drie tweedaagse workshops, voornamelijk geleid door (buitenlandse) gastdocenten -senior teachers- uit de Himalaya Traditie.
*Een 4-5 daagse stilteretraite, ook voornamelijk geleid door buitenlandse docenten -senior teachers- van de Himalaya Traditie.
*En in het 2e of 3e jaar: een intensieve training periode van twee weken in de SRSG, de ashram van de Traditie in Rishikesh, India.

Wat maakt de opleiding uniek ?

*De yogakennis die in deze opleiding wordt overgedragen komt uit de zuiverste bron: de Bharati Traditie. Deze traditie, een van de vijf originele Himalaya Tradities, kent een ononderbroken erfopvolging sinds de Vedische periode, ruim 5000 jaar geleden.
*De zelftransformatie die de aanstaande yogadocent ondergaat, mede als gevolg van een intensieve, begeleide Sadhana.
*Een recursief studieprogramma; telkens uitbreiding en herhaling leiden tot steeds grotere verdiepeing.