3. Special features

De syllabus biedt het scenario van deze yogastudie. Een kort overzicht van de inhoud van de syllabus toont de volledigheid van het studieprogramma:

INLEIDING o.a. voorwoord van Swami Veda Bharati 
DE OPLEIDING structuur en inhoud, lesprogramma 
REGELEMENTEN o.a. inschrijving, vrijstelling, toetsing en examen 
STUDIEGEBIEDEN OPDRACHTEN per unit/maand 
WERKWIJZE o.a. forum en klankbordgroepen, website, richtlijnen voor opdrachten en zelfstudie, studiebegeleiding 
STUDIEHULPMIDDELEN o.a. feedback formulieren, glossarium (Engels en Sanskrit) 
BIBLIOGRAFIE APPENDICES met alle artikelen, transcripties van audiomateriaal (lezingen & yogalessen), schema’s, extra materiaal.

 • De opleiding biedt een coherent en consistent programma omdat zij kan putten uit de rijke bron van de 5000-jaar oude Himalaya Traditie. Veel van de kennis is samengebracht en uitgelegd in de geschriften van Swami Rama en Swami Veda. Hun boeken en artikelen maken een belangrijk deel uit van de verplichte yogaliteratuur in de opleiding, naast (studie)boeken en artikelen van andere (yoga)wetenschappers uit de Traditie, veelal leerlingen van Swami Rama. Nog andere belangrijke onderwerpen van studie zijn audio lezingen en colleges (op MP3), Dvd’s, en transcripties van Swami Veda’s lezingen.

  De meeste studiematerialen, ook de kortere artikelen, vind je in de Syllabus. De te gebruiken yogaliteratuur wordt apart aangeschaft.

 • Het studieprogramma is recursief. Dat wil zeggen dat ‘onderwerpen’ telkens terugkomen, iedere keer met uitbreiding en verdere verdieping. Het programma put daarvoor uit 10 studiegebieden.

  De studiegebieden worden geleidelijk geïntroduceerd, maar kunnen niet afzonderlijk behandeld worden; er zijn altijd raakvlakken en overlappingen. Voor het bestuderen en beoefenen van asana’s, bij voorbeeld, is kennis nodig van elementen uit bijna alle studiegebieden.

  De 10 Studiegebieden zijn:

  1. Himalaya Yoga Meditatie Traditie
  2. Yoga Sadhana
  3. HathaYoga & Geïntegreerde Beoefening
  4. Ademhaling & Pranayama
  5. Ontspanning & Meditatie
  6. Yoga-anatomie & -fysiologie
  7. Holistische Gezondheid & Biofeedback
  8. Yogapsychologie
  9. Yogafilosofie
  10. Lesmethodologie.
 • Ieder studiejaar kent een (stilte)retraite in ashramstijl. Dat wil zeggen dat de retraites geconcentreerd zijn op satsanga, het samenzijn met ‘gelijkgestemden’, en op meditatie. Er is altijd een veelomvattend programma van lessen in hatha yoga, pranayama, meditatie en andere facetten van de yogawetenschap en filosofie – alles onder leiding van hooggekwalificeerde ‘internationale’ docenten van de Himalaya Traditie.
 • De eerste of laatste twee/drie dagen van de retraite bieden een intensief trainingsprogramma voor aankomende docenten.
 • Ten minste eenmaal in de hele studie (na het eerste jaar) volgen studenten een training voor yogadocenten tijdens een veertiendaagse retraite in de ashram van Swami Veda Bharati in Rishikesh, India.
 • Een groot deel van je studie is zelfstudie of ‘thuisstudie’. Je laat je daarin leiden door de maandelijkse opdrachten. Je leest en bestudeert voor die maand geselecteerde gedeeltes/hoofstukken uit de yogaliteratuur; je beluistert en bestudeert bepaalde audio-opnamen van lezingen, colleges en yogalessen; er zijn opdrachten en aanwijzingen voor je eigen yogabeoefening thuis; en er zijn altijd schrijfopdrachten, zoals “Maak een samenvatting van je journaal-aanteleningen” of “Maak een lesplan voor…”. Deze opdrachten worden ingeleverd.

  De in te leveren opdrachten zijn altijd schriftelijk (een enkele keer in combinatie met een geluidsopname). Alle ingeleverde opdrachten worden geregistreerd, waarna je, via e-mail, feedback en beoordeling ontvangt van je docent. De docent bewaart een kopie van de opdrachten, onder meer om je progressie in kaart te kunnen brengen.

Sadhana journaalBeoefeningStudie & Opdrachten

Totaal
Per week0.52.52.55.5
Per jaar20105105230 uur/studiepunten
 • Als student word je in je thuisstudie en beoefening geleid door zorgvuldig opgestelde opdrachten.
 • Alle ingeleverde opdrachten worden beoordeeld en becommentarieerd door de docenten.
 • De docenten geven instructie, reflexie en assessment op en n.a.v. je opdrachten en beoefening.
 • Het programma van niveau 1 kent twee snelheden:

  Voor wie is het mogelijk niveau 1 sneller te doorlopen, in 1½ i.p.v. 2 jaar?

  (b) relatieve beginners uit de Himalaya Traditie: zij die Level 1 van “AHYMSIN” nog niet hebben afgerond.

  (c) Yogadocenten die willen omscholen (andere yogabenadering). In de praktijk van studieperiode 2011-2013: (Het studieprogramma van Niveau 1 kent 15 units)

 

Sadhana journaalBeoefeningStudie & Opdrachten

Totaal
Per week0.52.52.55.5
Per jaar20105105230 uur/studiepunten
 • In de Himalaya Traditie is het vooral de eigen ervaring die je kwalificeert om les te geven.
 • De lespraktijk loopt door alle fasen heen: je leert die vaardigheden en inzichten over te brengen die je op enig moment beheerst en al ervaren hebt.
 • Het ‘leren lesgeven’ is een integraal onderdeel van het hele programma: je werkt voortdurend – middels opdrachten – aan het ontwikkelen en verfijnen van je didactische vaardigheden, die in de Himalaya Traditie heel specifiek zijn.
 • Al na afsluiting van het eerste niveau ben je in staat yogalessen te plannen en te geven aan groepen.
 • te ‘werken’ met de fysieke plek waar je lesgeeft;
 • presentatievaardigheid, o.a. gebruik van audio-visuele middelen, je kleding, je stemkwaliteit, tempo, oogcontact, etc.
 • hoe je een les en een serie lessen organiseert;
 • professioneel gedrag;
 • wat je ethische verantwoordelijkheid is naar je studenten toe;
 • hoe je een meditatieve ‘aanwezigheid’ ontwikkelt, en les kunt geven vanuit een innerlijke attitude.
 • en meer

Het is voor onze opleiding een privilege dat een deel van de cursus verzord wordt door de z.g. senior teachers. Zij zijn de mensen die direct toegang hebben tot de bronnen van de Traditie, via de meditatie, en, voornamelijk, omdat zij in direct contact geweest zijn met Swami Rama en leerlingen zijn van Swami Rama en Swami Veda, die jarenlang de Traditie wereldwijd hebben uitgedragen, met name in Europa en Amerika.

Dit zijn onze internationale docenten uit, o.a., India en de Verenigde Staten: