4. Reglementen en inschrijven

Wie kunnen deelnemen aan de basisopleiding (Niveau 1)?

De eerste anderhalf/twee jaar kan alleen worden deelgenomen aan het programma van

Niveau 1, als je…

 • minimaal 2 jaar yoga-ervaring hebt;
 • een relatieve beginner bent uit de Himalaya Traditie: je hebt een kwart of minder van Level One van de internationale AHYMSIN opleiding gevolgd. Als je in deze categorie valt, zal het mogelijk zijn Niveau 1 sneller te doorlopen, in 1½ i.p.v. 2 jaar.

Op voorwaarde dat je Level One hebt afgerond kunnen vanaf 1 september 2013 deelnemen aan het programma van Niveau 2. Als je meer dan een kwart van Level One hebt gevolgd kun je, onder voorwaarde, worden toegelaten tot Niveau 2 – zie hierna.

Al verkregen studiepunten voor aanvullende retraites en workshops mogen soms voor Niveau 2 worden ingezet, ter beoordeling van de studieleiding.

 

Op welke voorwaarden kun je student-yogadocent deelnemen aan Niveau 2?

Je wordt toegelaten tot Niveau 2, als…

 • je het deelcertificaat voor Niveau 1 ontvangen hebt;
 • je geslaagd ben voor Level One van het AHYMSIN Teacher Training Program (TTP Level One).

Je wordt voorwaardelijk toegelaten tot Niveau 2, als…

 • je Niveau 1 nog niet (helemaal) hebt voltooid. Voorwaarde: Niveau 1 moet binnen 10 maanden succesvol worden afgesloten.
 • je minimaal, aantoonbaar, tot een kwart van TTP Level One hebt gevolgd. Twee mogelijke voorwaarden(1) Niveau 1 van de Nederlandse docentenopleiding moet binnen 10 maanden succesvol worden afgesloten. De studieleiding bepaalt vanaf welk punt het programma van Niveau 1 moet worden uitgevoerd. Of (2) het programma van TTP Level One moet binnen 10 maanden succesvol worden afgesloten.
 

Certificering/Diplomering

Certificering vindt plaats op basis van:

 • Het behalen van alle vereiste studiepunten voor iedere categorie, A t/m D (zie Lesplanning en Studiepunten)
  • door het volgen van alle lesdagen, workshops en retraites (volgens schema ‘Lesplanning en Studiepunten’ – studiepunten per categorie).
 • het succesvol uitvoeren van alle opdrachten.
 • ‘Continual assessment’.
 • Een schriftelijk examen per niveau (cognitie).
 • Een thuis-examen per niveau (in de vorm van een essay).
 • Een proefles, of onderdeel van een les, die mede beoordeeld kan worden door een externe examinator: een ‘senior teacher’ uit de Traditie.
 • Na succesvolle afsluiting van ieder van de drie opleidingsniveaus ontvang je een deelcertificaat.
 • Na behalen van het derde deelcertificaat ontvang je het internationaal erkende diploma van AHYMSIN, de Association of Himalayan Yoga Meditation Societies International, en een Nederlands diploma.
 • Het deelcertificaat dat je ontvangt na het behalen van Niveau 1 geeft de bevoegdheid yogalessen te geven volgens de Himalaya Traditie.
 

Vrijstellingen

 • Relatieve beginners uit de Himalaya Traditie die Niveau 1 van de internationale AHYMSIN opleiding nog niet hebben afgerond komen niet in aanmerking voor vrijstellingen in de basisopleiding (Niveau 1). Zie ook hierboven: Voorwaarden toelating Niveau 2.
 • Vanaf Niveau 2 kunnen vrijstellingen gegeven worden op basis van studieonderdelen en workshops die men in een eerdere studie (Himalaya Traditie of andere) heeft gevolgd en afgesloten met een certificaat – ter beoordeling van de studieleiding.

 

Kunnen lesdagen of workshops gemist worden?

 • Het missen van workshops of studiedagen kan leiden tot studievertraging.*
 • Per niveau moet aan 1 retraite worden deelgenomen.
 • De retraites en de workshops die door de ‘internationale’ docenten gegeven worden zijn optioneel voor studenten van de Intensieve Yogastudies.

* De ‘internationale’ docenten van de Himalaya Traditie geven ieder jaar meestal meer dan 1 workshop, die altijd studiepunten opleveren voor de opleiding.

 

Kosten & Inschrijving

Inschrijving, Cursustarief en Wijze van betaling

 • Inschrijving

  • De inschrijving is altijd voor ten minste 1 jaar.
  • Je schrijft je in door het inschrijfformulier op onze website in te vullen, te ondertekenen en te versturen.
  • In voorkomende gevallen kan de studieleiding n.a.v. de inschrijving een intakegesprek nodig achten.
  • Het ingestuurde formulier heeft de status van een contract. In principe verbind je je aan de opleiding vanaf de inschrijfdatum, b.v. 1 september, tot 1 september daarop volgend en start je in het eerste studiejaar.
 • Cursustarief Opleiding Yoga-Meditatiedocent

  • Het cursustarief (basistarief) wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het cursusjaar 2016 – 2017 bedraagt dit € 135,00 per maand.
  • Inbegrepen zijn alle lesdagen NL, twee (verplichte) tweedaagse NL workshop met verblijf, intensieve begeleiding, en sommige studiematerialen, waaronder een syllabus en studiehandleiding.
  • Niet inbegrepen zijn alle studieboeken, workshops met internationale docenten, retraite, twee studieweken in Rishikesh (eenmalig, in het 2e, 3e of 4e studiejaar).

Uitgebreide informatie aanvragen over tarieven en kostenberekeningen klik hier

 • Betalingsmogelijkheden

  • Voor het cursusjaar 2016 – 2017 kan het basistarief van € 135 p.m. (zie schema, categorie A) per jaar voldaan worden (€ 1.620) of per maand (€ 135). Bij maandbetaling vindt de betaling per 1e van de maand plaats. Op jaarbetaling van het basistarief – betaling ineens vóór de start van het cursusjaar – is een korting van 4% van toepassing.
  • De overige workshops, retraite en ashram bezoek (categorie C en D in het schema) worden per deelname/bezoek betaald.

Uitgebreide informatie aanvragen over tarieven en kostenberekeningen klik hier

 

 • Voortijdige beëindiging

  • Tijdens je studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Het is dan wel nodig daarvan een volle maand vóór het verstrijken van het cursusjaar schriftelijk melding te maken bij het secretariaat. Na deze datum ben je verplicht het cursusgeld voor het volgende cursusjaar te voldoen.
  • Voortijdige beëindiging gedurende een lopend cursusjaar ontslaat de cursist niet van de betalingsverplichtingen voor de rest van het cursusjaar.
  • Restitutie van al betaald cursusgeld is niet meer mogelijk na de tweede week van de cursus.
 • Overige zaken zijn ter beoordeling van de studieleiding.