Stichting Himalaya Yoga

5000-jaar oude afbeelding van
yogi in lotuszit

De Himalya Yoga Meditatie Traditie

Vanaf de Vedische tijd – ruim vierduizend jaar geleden – zijn de rishi’s van de Himalaya verantwoordelijk voor het overdragen van Yogakennis aan hun leerlingen. Deze kennisoverdracht vindt plaats in een ononderbroken erfopvolging.

Een van de 5 originele yogatradities uit de Himalaya is de Himalaya Yoga Meditatie Traditie. De methoden en filosofieën van deze Traditie hebben de tand des tijds doorstaan. Vele generaties hebben dit pad van zuivere meditatie gevolgd en hebben zodoende een immense kennis opgebouwd.

De Himalaya Traditie combineert een aantal elementen, waaronder de wijsheid van Patanjali’s Yoga Sutras, Raja Yoga en specifieke mondeling overgeleverde instructies en ervaringen. In de Traditie vormen deze elementen een geïntegreerd geheel. Zowel de hoofdgedachten als de beoefening van alle bekende meditatiesystemen maken er deel van uit en zijn grotendeels ook ontstaan uit deze traditie. Het eerste doel van de Traditie is om inzicht te verwerven over wie men is, zijn ware aard te ontdekken en te kennen.