1. Programma en structuur

Het studieprogramma is recursief, wat wil zeggen dat ‘onderwerpen’ telkens terugkomen, iedere keer met uitbreiding en verdere verdieping. Het is allesomvattend en integraal.

Het programma is zodanig opgezet dat je de meeste onderdelen ervan op een gemakkelijke en natuurlijke manier kunt inpassen in je dagelijks leven. Dit geldt o.a. voor de maandelijkse opdrachten, met name voor het bijhouden van een journaal (dagboek) en je persoonlijke integrale beoefening. In het journaal reflecteer je al schrijvende over aspecten als je sadhana, je ‘thuiswerk’, je relaties met anderen enz. – dit alles om je persoonlijkheid te verfijnen (“perfecting the personality”), een van de vereisten voor een yogadocent. Als aankomend yogadocent ruim je ook tijd in – 15 tot 30 minuten per dag – voor je integrale beoefening. Deze houdt de volgende componenten in: centreren, ontspannen, de juiste ademhaling, “Joints & Glands”, zithoudingen, asana’s, pranayama en meditatie. Je ben in feite je eigen student: door jezelf dit alles te leren tijdens je dagelijkse beoefening, bereid je jezelf voor op het yogadocentschap.

Naast de thuisstudie en geïntegreerde beoefening, die jaarlijks ongeveer de helft van de beschikbare studie-uren in beslag nemen, kent het programma per jaar 7 vaste lesdagen, 2 weekendworkshops en een (stilte)retraite met daarbij twee of drie teacher training dagen. In het tweede, derde of vierde jaar van de studie volg je nog een intensief veertiendaags teacher training programma in Rishikesh, India.

Uren = Studiepunten
A7 lesdagen50
B2 tweedaagse workshops (4 lesdagen)30
C1

C2
Workshop(s)

Retraite
55
DAshrambezoek: teacher training

(1 bezoek in 4 jaar)
35
Lesuren170
EThuiswerk en zelfstudie230
Totaal per jaar:400
Hele studie: 4 jaar1600

Sadhana journaalBeoefeningStudie & Opdrachten

Totaal
Per week0.52.52.55.5
Per jaar20105105230 uur/studiepunten

Drie niveaus

De drie niveaus van de opleiding corresponderen ruwweg met de drie stadia die je als student kunt ervaren in je eigen ontwikkeling. Je wordt je geleidelijk bewuster van de subtiele lagen in jouw persoonlijkheid. Swami Rama, de leermeester van Swami Veda, definiëerde dit groeiproces als het steeds meer losmaken van gehechtheden, wat je in staat stelt iets over jezelf en over de wereld waar te nemen waar je aanvankelijk blind voor was.

Niveau 1Niveau 2Niveau 3
1.5 tot 2 jaar
1 jaar1 jaar
Invoering in de Himalaya Yoga Meditatie Traditie
Bewustwording & Zelf-Observatie:

zelfonderzoek en zelfacceptatie

Zelfregulering & Zelfbeheersing:

bewust zijn van gedachtes en emoties.
Integratie & Synthese:

het verdiepen van je sadhana;

je gaat balans en harmonie ervaren.
Verwerking van het geleerde
Overbrenging van het geleerde Certificering

Niveau 1

Duur: 1½ tot 2 jaar

In de eerste twee basisjaren zijn drie fasen te onderscheiden:

Fase 1

 • Geleidelijke opbouw van je persoonlijke sadhana en geïntegreerde beoefening.
 • Een groeiend besef van wat het betekent een student en aankomend docent te zijn in de Himalaya Traditie.

Fase 2

 • De beoefening wordt ondersteund door kennis van je lichaamsfuncties en van de vaardigheden die nodig zijn deze functies te beïnvloeden en te reguleren.
 • Begrip van anatomische structuren en fysiologische processen. Dit legt de basis voor het kunnen ervaren van het subtiele lichaam; en het geeft je een blauwdruk van de subtiele yoga-anatomie van het Kosha-systeem.
 • Toevoeging van (a) de asana’s behorend bij Niveau 1, (b) de pranayamas en de (c) ontspanning in je geïntegreerde beoefening.
 • Je incorporeert de eerste stappen die leiden naar meditatie..

Er wordt een begin gemaakt met holistische gezondheidspraktijken: reiniging en biofeedback. Dit laatste is gericht op het reguleren van (schadelijke) gewoontes en emotiemanagement.

Fase 3

Consolidatie en verdieping van je sadhana en geïntegreerde beoefening met behulp van technieken die erop gericht zijn je verder ‘naar binnen’ te laten gaan tijdens meditatie.

 • Kennis van de basis-yogafilosofie en het leren toepassen ervan, en van de yoga-psychologie. Dit zorgt voor een groeiend begrip van de structuur en werking van de geest/mind, en geeft je de mogelijkheid je eigen mind helder en plezierig te maken (chitta prasadanam).
 • Ter ondersteuning en verdieping van je sadhana en je eigen integrale beoefening ontvang je, in drie sessies, een HeartMath hartcoherentie training (ook in het kader van Bewustwording & Zelf-Observatie).
 • In deze fase zie je een geleidelijke transformatie van (verworven) vaardigheden naar ervaring.

In de Himalaya Traditie is het vooral de eigen ervaring die je kwalificeert om les te geven.Dit wil niet zeggen dat er op dit punt, na twee jaar, pas aandacht is voor lesmethodologie. De lespraktijk loopt door alle fasen heen: je leert die vaardigheden en inzichten over te brengen die je op enig moment beheerst en al ervaren hebt.


Niveau 2 & 3 Opleiding Yogadocent

Duur: 1 jaar per niveau


Wat kun je als student-yogadocent verwachten v.w.b. Niveau 2?


 • Een doorgaande en zich verdiepende sadhana.
 • Je komt in een fase van ‘Zelfregulering en Zelfbeheersing: bewust zijn van gedachtes en emoties.’
 • Lesmethodologie en lespraktijk.
 • Aan de orde komen o.a.

  • Yogageschriften (Bhagavad Gita, Upanishads etc.),
  • Oosterse en Westerse filosofie en psychologie,
  • Holistische Gezondheid.
 • Verwerking en toepassing van het geleerde; overbrenging van het geleerde.


Wat kun je als student-yogadocent verwachten w.b. Niveau 3 ?

 • Niveau 3 is in vele opzichten een voortzetting van niveau 2.
 • Certificering

Workshops

Er zijn twee tweedaagse workshops gepland. Deze vinden doorgaans plaats op zaterdag en zondag.

 • Twee workshops worden gegeven door Nederlandstalige (gast)docenten. Een van de twee dagen volgt het programma van een ‘gewone’ lesdag (zie II.2.4). De tweede dag is bedoeld voor verdieping: bestudering van een bepaald onderwerp/thema, of ‘intensieve training’.
 • De een of twee overige workshops worden gegeven in het Engels door een of twee externe, ‘internationale’ docenten uit de Himalaya Traditie. Het gaat dan om specialistische onderwerpen of trainingen, die passen in het curriculum.
Retraites en Ashrambezoek
 • Ieder studiejaar kent een (stilte)retraite in ashramstijl. Dat wil zeggen dat de retraites geconcentreerd zijn op satsanga, het samenzijn met ‘gelijkgestemden’, en op meditatie. Er is altijd een veelomvattend programma van lessen in hatha yoga, pranayama, meditatie en andere facetten van de yogawetenschap en filosofie – alles onder leiding van hooggekwalificeerde ‘internationale’ docenten (senior teachers) van de Himalaya Traditie.
 • De eerste of laatste twee/drie dagen van de retraite bieden een intensief trainingsprogramma voor aankomende docenten.
 • Ten minste eenmaal in de hele studie (na het eerste jaar) volgen studenten een training voor yogadocenten tijdens een veertiendaagse retraite in de ashram van Swami Veda Bharati in Rishikesh, India.

Er zijn per jaar 7 lesdagen, altijd een zaterdag, met ongeveer het volgende programma.

09:00 – 11:001. Introductie

2. Yoga sessie: J&G/Hatha/Ontspanning + uitleg en instructie
11:00 – 11:30
Pauze
11:30 - 13:003. Bespreking ‘thuiswerk’
4. Bespreking nieuwe opdrachten en ‘theorie
13:00 - 14:00LunchpauzeLunchpauze
14:00 - 16:005. ‘Onderwerp’ (bv. de Himalayatraditie) en/of ‘lespraktijk’/practicum
16:00 - 16:30Pauze
16:30 - 18:006. yoga/ademhaling/pranayama/meditatie(incl. ‘lespraktijk’).

De docenten: Nederlandstalige, internationaal gecertificeerde yogadocenten uit de Himalaya Traditie.

Lesdata t/m juni 2022

2023

lesdag

tweedaagse workshops NL

workshop / retraite
internationale docenten

September2
Bunnik
8-13
Silence Retreat met o.a. Pierre, Anna, Sofia,
Ma Tri , Uta
Biezenmortel
Oktober13
examens + private coaching
14-15
Pandit Ashutosh Sharma intensieve training alle niveaus Landgoed Zonheuvel in Doorn
November11
Bunnik
December9
Bunnik

2024

lesdag

tweedaagse workshops NL

workshop / retraite
internationale docenten

Januari20
Bunnik
Februari17
Bunnik
Maart16
Bunnik
April13
Bunnik
Mei11
Bunnik
26 – 28
Voorjaarsretraite HYMNS
met Swami Ma Tri
optioneel
Juni(21), 22, 23
De Nieuwe Schuur www.denieuweschuur.nl
Herpt (Heusden)

In SCHUIN: is nog niet definitief.

Certificering vindt plaats op basis van:

 • Het behalen van alle vereiste studiepunten voor iedere categorie, A t/m D (zie Jaarindeling en Studiepunten)
  • door het volgen van alle lesdagen, workshops en retraites (volgens schema ‘Jaarindeling en Studiepunten’ – studiepunten per categorie).
 • het succesvol uitvoeren van alle opdrachten.
 • ‘Continual assessment’.
 • Een schriftelijk examen per niveau (cognitie).
 • Een thuis-examen per niveau (in de vorm van een essay).
 • Een proefles, of onderdeel van een les, die mede beoordeeld kan worden door een externe examinator: een ‘senior teacher’ uit de Traditie.
 • Na succesvolle afsluiting van ieder van de drie opleidingsniveaus ontvang je een deelcertificaat.
 • Na behalen van het derde deelcertificaat ontvang je het internationaal erkende diploma van AHYMSIN, de Association of Himalayan Yoga Meditation Societies International, en een Nederlands diploma.
 • Het deelcertificaat dat je ontvangt na het behalen van Niveau 1 geeft de bevoegdheid yogalessen te geven volgens de Himalaya Traditie, binnen het kader van het geleerde/eigen niveau (Niveau 1).
Zie ook ‘Regelementen’